منوی محصولات

تقسیم‌بندی قرآن به بخش‌های مختلف به منظور تلاوت آسان و صحیح صورت گرفته است. یکی از معیارهای تقسیم قرآن، جزء می‌باشد که هر جزء شامل یک سی‌ام قران محسوب می‌شود.

همچنین هر جزء به ۴ حزب تقسیم شده که جزء سی‌ام با داشتن ۳۷ سوره، بیشترین سوره را در بردارد.بر همین اساس، قرآن های صندوقی به سه صورت، 120 حزبی (هر حزب قرآن در یک جلد)، 60 پاره ( هر دو حزب در یک جلد) و سی پاره ( هر سی جزء قرآن در یک جلد) عرضه می‌شود. در زیر برای انتخاب راحت شما، قرآن‌ها را دسته بندی کرده‌ایم.

قرآن 120 پاره
قرآن 60 پاره
قرآن 30 پاره
قرآن پرسی
قرآن 120 پاره
قرآن 60 پاره
قرآن 30 پاره
قرآن پرسی